انتخاب وب سایت:
  • اطلاعیه ها و اعلانات


ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت


زمان برگزاری : 13 و 14 اردیبهشت 1396

تغییرات پرداختی کنفرانسهای داخلی دانشجویی
1-  هزینه اسکان بابت هر شب اقامت مبلغ 400 هزار ریال و حداکثر تا دو شب در قبال ارائه اسناد مثبته قابل پرداخت است.
2- سقف حمایت های  پژوهشی برای  دانشجویان دکتری جهت شرکت در کنفرانس های داخلی مبلغ  10.000.000 ریال تعیین می گردد.
 بر اساس مصوبه مورخ 95/3/10 شورای پژوهشی دانشگاه :
در راستای کیفی سازی دستاوردهای پژوهشی مقرر شد از تاریخ فوق به بعد مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها یی که توسط دانشگاه های پیام نور، آزاد، غیرانتفاعی و نیز شرکت هاو ارگان های غیر دانشگاهی برگزار می شود مشمول امتیاز پژوهانه قرار نگیرند.
همچنین حمایتی از دانشجو و اساتید محترم  بابت شرکت در کنفرانس های از این دست بعمل نخواهد آمد .