انتخاب وب سایت:
 • معاونت پژوهشی

        صفحه شخصی

                                                               

     اهم وظایف معاون پژوهشی دانشگاه :

 • بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی 

 •  مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه

 •   تماس با موسسات داخلی و  خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی

 •   اداره امور واحدهای پژوهشی تابع و وابسته به دانشگاه

 •   همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه و سایر موسسات 

 •   همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت دانشگاه، کتابخانه ها و بانکهای اطلاعاتی  

 •   نظارت بر کلیه امور پژوهشی دانشگاه، کتابخانه ها و بانکهای اطلاعاتی

 •   برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیات علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج برابر ضوابط مصوب 

 • تهیه برنامه پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویتهای پژوهشی در قالب برنامه میان مدت و بلند مدت برای طرح در شورای پژوهشی دانشگاه    

 •  بررسی و ارزیابی فعالیت های دانشگاه در چهارچوب برنامه های رشد و توسعه کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیات رئیسه 

 • ریاست شورای پژوهشی 
     
       شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه :        

         الف)
وظایف شورای پژوهشی :
 • همکاری با معاون پژوهشی برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات و تصمیمات هیات رئیسه

 • ارائه پیشنهاد در زمینه های مختلف پژوهشی به شورای دانشگاه از جمله:

 • بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق در دانشگاه

 • هماهنگ ساختن زمان تعلیم و تحقیق در دانشگاه

 • مشارکت با بخش خصوصی و اجرای طرحهای پژوهشی و تعیین نحوه همکاری با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج    دانشگاه

 • بررسی نحوه ارائه خدمات پژوهشی به سازمانهای مختلف برای برآوردن نیازهای کشور منطقه و استان و چگونگی  همکاری دانشگاه و مراکز صنعتی

 • تهیه و تدوین و پیشنهاد طرحهای تربیت محقق

 • بررسی و تدوین و پیشنهاد برنامه های پژوهشی بمنظور شناخت هر چه بیشتر جهان دانش

 • پیشنهاد چگونگی استفاده از نتایج تحقیقات برای ارتقای کیفیت آموزش

 • تهیه و تدوین آئین نامه های مختلف پژوهشی برای پیشنهاد به مراجع ذیربط

 • بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که شورای دانشگاه یا معاونان پژوهشی به شورا ارجاع می دهد.

 • تصویب طرحهای پژوهشی دانشگاه

 • ترغیب و تشویق اعضای هیات علمی به تالیف و ترجمه کتب و نوشتن مقالات تحقیقی و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای تسریع در چاپ و نشر آثار علمی

 • پیشنهاد آئین نامه تدوین کتب علمی پژوهشی بر مبنای ضوابط مصوب به شورای دانشگاه

 • ارزیابی میزان توانمندی عملی و سنجش قابلیت فارغ التحصیلان دانشگاه برای کار در جامعه، از طریق اجرای طرحهای تحقیقاتی ویژه

 • تعیین و پیشنهاد خط مشی کلی کاربرد نتایج تحقیقات برای پیشبرد جنبه های علمی و فنی کشور

 • برنامه ریزی فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی

 • پیشنهاد اهداف و خط مشی پژوهشی دانشگاه



             ب) اعضای شورای پژوهشی و فناوری : 
 • دکتر مجید منعم زاده (معاون پژوهشی و رئیس شورا)

 • دکتر مجید سبز پوشانی (مدیر پژوهشی و دبیر شورا)

 • دکتر حسین ابراهیم پور کومله ( معاون پژوهشی دانشکده برق و کامپیوتر)

 • دکتر حسینعلی رفیعی پور (رئیس پژوهشکده اسانسهای طبیعی(

 • دکتر سیدعلیرضا اشرفی ( معاون پژوهشی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر)

 • دکتر عبدالعلی رمضانی (معاون پژوهشی دانشکده فیزیک)

 • دکتر مسعود صلواتی نیاسر (رئیس پژوهشکده علوم و فناوری نانو(

 • دکتر حسین حیدری ( معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی)

 • دکترمحمدرضا مزدیان فر(مدیر گروه همکاری های علمی و بین المللی)

 • دکتر محمود عباسی (معاون پژوهشی دانشکده مهندسی)

 • دکتر جواد دیواندری (معاون پژوهشی دانشکده معماری و هنر)

 • دکتر سعید گلابی (رئیس پژوهشکده انرژی)

 • دکتر فریبرز صیدیق ارفعی (معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی)

 • دکتر علی قربان پور (معاون پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک)            

 • دکتر سعید معصوم (معاون پژوهشی دانشکده شیمی)

 • دکتر ابوالفضل رنجبر (معاون پژوهشی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین)

 • مهندس داوود حسنعلیان (رئیس مرکز رشد و کارآفرینی(

 • دکتر علیرضا فرجی (مدیر فناوری و ارتباطات علمی(

 • دکتر زینب السادات اطهری (معاون پژوهشی پردیس خواهران)

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 نشریات
 آئین نامه های انتشارات
 فرمها
تعداد بازديد از اين صفحه : 9386