انتخاب وب سایت:
 • مدیریت پژوهشی


 


 

      اهم وظایف مدیر پژوهشی دانشگاه :
 •  تهیه پیش نویس‌آئین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های پژوهشی بمنظور طرح در شورای پژوهشی.

 •  تنظیم جلسات و دستور جلسات شورای پژوهشی.

 •  دبیری شورای پژوهشی و پذیرش درخواست های پژوهشی اعضای هیآت علمی دانشگاه و بررسی دستور جلسات قبل  از طرح در شورای پژوهشی و تهیه صورتجلسه.

 •  دریافت پیشنهاد طرح‌های پژوهشی تصویب شده در دانشکده، طرح آنها در شورای   پژوهشی حسب مورد، اقدام  جهت عقد قرارداد و پیگیری های مربوطه.

 •  ابلاغ صورتجلسات پژوهشی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی.

 •  برنامه ریزی سالانه پژوهشی و پیش بینی اعتبارات پژوهشی.

 •  امور مربوط به اعطای سالانه اعتبار ویژه پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه.

 •  امور مربوط به مقالات چاپ شده اعضای هیات علمی در مجلات داخلی و بین المللی.

 •  امور مربوط به شرکت در سمینارهای بین المللی و فرصت های مطالعاتی از طریق ارجاع به شورای پژوهشی و پیگیری های مربوط به اخذ روادید و بررسی مقاله های علمی ارائه شده و ...  .

 •  پیگیری مسائل مربوط به درخواست ترجمه و تالیف کتاب توسط همکاران.

 •  عضویت در کمیته نظارت بر فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی.

 

          منشور و موازین اخلاق پژوهش

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 اداره خدمات پژوهشی
 خدمات پژوهشی اساتید
 خدمات پژوهشی دانشجویان
 جمع آوری آمار و اطلاعات
 برنامه ریزی و امور مالی
تعداد بازديد از اين صفحه : 1293