انتخاب وب سایت:
  • لیست اسامی کارکنان
جستجو در نام و نام خانوادگی
محل خدمت
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت محل خدمت مدرک تحصیلی
 1   مهدی   اسلامی   فیزیک   کارشناس اطلاع رسانی   معاونت پژوهشی   کارشناسی 
 2   معصومه   بلوری   علوم تربیتی   کارشناس   مدیریت پژوهشی   کارشناسی 
 3   حسین   توکلی      مسئول دفتر   معاونت پژوهشی   دیپلم 
 4   احسان   جوادیان   مهندسی نساجی   کارشناس پژوهشی   مدیریت پژوهشی   کارشناسی ارشد 
 5   حسن   خداشناس   ریاضی   رئیس اداره خدمات پژوهشی   مدیریت پژوهشی   کارشناسی ارشد 
 6   محمد   سید پور   الهیات   کارشناس فناوری و ارتباطات علمی   مدیریت فناوری و ارتباطات علمی   کارشناسی ارشد 
 7   مصطفی   محمدزاده   اقتصاد   حسابدار پژوهشی   معاونت پژوهشی   کارشناسی ارشد 
 8   معصومه   یزدی   فرش   کارشناس   مدیریت پژوهشی   کارشناسی فرش