فهرست کتاب های منتشر شده

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۳ مورد.
ردیف عنوانپدیدآورنده/مترجم
1روش های مقدماتی تحلیل جمعیت در برنامه ریزی شهریدکتر محسن شاطریان؛ امیر اشنویی؛ محمود گنجی پور
2هیدرومتالوژی جدایش عناصر نادر خاکیجک ژانگ. بائو ژائو. برایان شرینر؛ مترجمان: دکتر بیژن طاهری؛ مهندس رامین بنی هاشمی
3درآمدی بر توانمندسازی اجتماعات محلی شهریدکتر حیدری سورشجانی؛ دکتر محسن شاطریان
4خرافه ستیزی در سخنان امیرالمومنیندکتر حمیدرضا فهیمی تبار؛ مرضیه قنودی
5در راه فهم قرآندکتر مصطفی عباسی مقدم
6جذور الفکر الأخباری والأصولی فی الحدیثعباس حسین علیوی الکعبی؛ دکتر عبدالله الموحدی؛ دکتر حسین ستار
7ارتعاشات و ناپایداری ورق های ساندویچیدکتر علی قربانپور آرانی؛ دکتر زهرا خدامی مرقی
8چاقی؛ ترکیب بدنی و کنترل وزندکتر محمد جواد پوروقار؛ محمد ابراهیم بهرام
9تفسیر قرآن - مبادی؛ قواعد؛ علوم مورد نیازدکتر محسن قاسم پور
10مبانی و روش های اندازه گیری تنش پسمانددکتر محمد هنرپیشه؛ فرشاد نظری