دفترچه تلفن حوزه معاونت پژوهشی و فناوری

ردیفنام و نام خانوادگیعنوان پست سازمانیتلفنمدرک تحصیلیرشته تحصیلی
1مجید منعم‏ زادهمعاون پژوهشی و فناوری031-55912170دکتری
2حسین توکلیمسئول دفتر معاون پژوهشی و فناوری031-55912170
3سعید سلطانی محمدیمدیر پژوهشی031-55912171دکتری
4معصومه بلوریمسئول دفتر و کارشناس مدیر پژوهشی031-55912172
5حسن خداشناسرئیس گروه حمایت و پشتیبانی پژوهشی031-55912174کارشناسی ارشد
6احسان جوادیانکارشناس مسئول امور پژوهشی031-55912173
7معصومه یزدیکارشناس جمع آوری آمار و اطلاعات031-55912175
8مصطفی محمدزادهکارشناس برنامه ریزی و امور مالی031-55912113
9محسن ایرانی رهقیمدیر امور فناوری و ارتباطات علمی031-55912179دکتری
10محمد سیدپورکارشناس امور فناوری و ارتباطات علمی031-55912178کارشناسی ارشد
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.