فهرست کتاب های منتشر شده


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۸۶ مورد.
ردیف عنوانپدیدآورنده/مترجممشخصات نشرمشخصات ظاهری
1روش های مقدماتی تحلیل جمعیت در برنامه ریزی شهریدکتر محسن شاطریان؛ امیر اشنویی؛ محمود گنجی پوردانشگاه کاشان؛ مرسل352ص
2هیدرومتالوژی جدایش عناصر نادر خاکیجک ژانگ. بائو ژائو. برایان شرینر؛ مترجمان: دکتر بیژن طاهری؛ مهندس رامین بنی هاشمیدانشگاه کاشان؛ سخنوران302ص
3درآمدی بر توانمندسازی اجتماعات محلی شهریدکتر حیدری سورشجانی؛ دکتر محسن شاطریاندانشگاه کاشان؛ سخنورانص286
4خرافه ستیزی در سخنان امیرالمومنیندکتر حمیدرضا فهیمی تبار؛ مرضیه قنودیدانشگاه کاشان؛ سخنوران142ص
5در راه فهم قرآندکتر مصطفی عباسی مقدمدانشگاه کاشان؛ سخنوران154ص
6جذور الفکر الأخباری والأصولی فی الحدیثعباس حسین علیوی الکعبی؛ دکتر عبدالله الموحدی؛ دکتر حسین ستاردانشگاه کاشان؛ دارالجمال182ص
7ارتعاشات و ناپایداری ورق های ساندویچیدکتر علی قربانپور آرانی؛ دکتر زهرا خدامی مرقیدانشگاه کاشان؛ سخنوران222ص
8چاقی؛ ترکیب بدنی و کنترل وزندکتر محمد جواد پوروقار؛ محمد ابراهیم بهرامدانشگاه کاشان؛ سخنوران234ص
9تفسیر قرآن - مبادی؛ قواعد؛ علوم مورد نیازدکتر محسن قاسم پوردانشگاه کاشان؛ هستی نما252ص
10مبانی و روش های اندازه گیری تنش پسمانددکتر محمد هنرپیشه؛ فرشاد نظریدانشگاه کاشان؛ سخنوران235ص