آزمایشگاه VSM

آزمایشگاه VSM
 

لطفا جهت ارتباط با اپراتور و درخواست آزمایش از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۶ با شماره ۰۹۰۳۸۲۷۹۱۱۳ تماس بگیرید.

کلید واژه ها: دانشگاه کاشان معاونت پژوهشی و فناوری آزمایشگاه مرکزی آزمایشگاه ها آزمایشگاه VSM University of Kashan Office of Vice-Chancellor for Research and Technology Central Laboratory Laboratories VSM Laboratory