مطالب مرتبط با کلید واژه

معاونت پژوهشی و فناوری


دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهای پژوهشی سال 87 دستاوردهای پژوهشی سال 88 دستاوردهای پژوهشی سال 89 دستاوردهای پژوهشی سال 90 دستاوردهای پژوهشی سال 97    

فهرست نمایه های بین المللی

بسمه تعالی       فهرست نمایه‌های استنادی و تخصصی معتبر بین‌المللی   (تاریخ ویرایش فهرست: 25/12/1395)     الف. فهرست نمایه‌های استنادی معتبر بین‌المللی نمایه‌های استنادی معتبر بین‌المللی (International Citation Indexes)   Web of Science (WoS) Journal Citation Report (JCR) Scopus     پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)     ب. فهرست نمایه‌های تخصصی بین‌المللی (International Special ...

فهرست تفکیکی نشریات داخلی بر اساس سازمان

نشریات دانشگاه های وزارت علوم نشریات دانشگاه اراک نشریات دانشگاه ارومیه نشریات دانشگاه اصفهان نشریات دانشگاه الزهرا نشریات دانشگاه امام حسین نشریات دانشگاه امام صادق نشریات دانشگاه ایلام نشریات دانشگاه بوعلی سینا نشریات دانشگاه بیرجند نشریات دانشگاه بین‌المللی امام خمینی نشریات دانشگاه تبریز نشریات دانشگاه تربت حیدریه نشریات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نشریات ...

گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی

      یکی از رسالت‌های مهم دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور تولید علم است. به موازات سرمایه‌گذاری برای تولید علم باید در نگه‌داری این دست آوردها نیز تلاش جدی انجام شود. امنیت تولیدات علمی و حفظ و نگه‌داری این تولیدات، به ...