پنج استاد دانشگاه کاشان در جمع پژوهشگران یک درصد برتر جهان قرار گرفتند

۲۰ آذر ۱۳۹۷ | ۱۰:۱۰ کد : ۹۲۳۹ آخرین اخبار
تعداد بازدید:۱۰۱۷
پنج استاد دانشگاه کاشان در جمع پژوهشگران یک درصد برتر جهان قرار گرفتند

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان گفت: 5 استاد این دانشگاه در ردیف پژوهشگران یک درصد برتر جهان قرار گرفتند.

دکتر مجید منعم زاده افزود: بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) سال 2018 دکتر محسن بهپور در رشته (علوم مواد) ، دکتر علی قربان پور آرانی (مهندسی)، دکتر سیدعلیرضا اشرفی(ریاضیات)، دکتر عباس سعادتمندی(ریاضیات) و دکتر مسعود صلواتی نیاسری در رشته های علوم مواد و شیمی به عنوان دانشمندان و پژوهشگران برتر معرفی شدند.

وی با بیان اینکه این فهرست از پژوهشگران پراستناد در 22 حوزه موضوعی علوم و علوم اجتماعی است، گفت: داده های مورد استفاده در تحلیل و انتخاب پژوهشگران یک درصد برتر از سامانه شاخص های اساسی علم ( ESI) و وب علوم (WOS) در بازه زمانی 2008 تا 2017 استخراج شده است.

دکتر منعم زاده با اشاره به اینکه پایگاه استتنادی علوم جهان اسلام 4 شاخص را به عنوان معیار پیشنهادی برای سنجش میزان تاثیر گذاری پژوهشگران برتر ارائه می کند اظهار داشت: نرخ خوداستنادی، تعداد کل استنادها به تعداد کل مقالات استنادکننده، تنوع جغرافیایی مقالات استنادکننده و تخصص گرایی از جمله موارد معیارهای معرفی پژوهشگران برتر است.

کلید واژه ها: دانشگاه کاشان معاونت پژوهشی و فناوری University of Kashan ۱۳۹۷ اساتید برتر پایگاه استنادی علوم جهان اسلام Office of Vice-Chancellor for Research and Technology دکتر محسن بهپور دکتر علی قربان پور آرانی دکتر سید علیرضا اشرفی دکتر عباس سعادتمندی دکتر مسعود صلواتی نیاسری علوم علوم اجتماعی سامانه شاخص های اساسی علم وب علوم ISC علوم مواد مهندسی ریاضیات شیمی


نظر شما :