فهرست نمایه های بین المللی

بسمه تعالی

 

 

 

فهرست نمایه‌های استنادی و تخصصی معتبر بین‌المللی  

(تاریخ ویرایش فهرست: 25/12/1395)

 

 

الف. فهرست نمایه‌های استنادی معتبر بین‌المللی

 • نمایه‌های استنادی معتبر بین‌المللی (International Citation Indexes)

 

 1. Web of Science (WoS)
 1. Journal Citation Report (JCR)
 1. Scopus
 

 

 • پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

 

 

ب. فهرست نمایه‌های تخصصی بین‌المللی (International Special Indexes)

توضیح: اگرچه نمایه‌های تخصصی بین‌المللی، هم‌سطح نمایه‌های استنادی بین‌المللی نمی‌باشند، اما به عنوان ابزارهایی کمکی برای اعتبارسنجی مجله‌ها محسوب می‌شوند. بنابراین، مجله‌هایی که به‌طور همزمان در نمایه‌های تخصصی و استنادی بین‌المللی تحت پوشش قرار دارند، می‌توانند از امتیاز بالاتری برخوردار شوند.

 

 1.  

Advanced Polymers Abstracts

 1.  

Aerospace and High Technology Database

 1.  

Ageline

 1.  

Agricola

 1.  

Agris

 1.  

Aluminium Industry Abstract

 1.  

Analytical Abstracts (RSC)

 1.  

Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA)

 1.  

Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA)

 1.  

Art &Archaeology Technical Abstract (AATA)

 1.  

ATLA Religion Database

 1.  

Bacteriology Abstracts

 1.  

Biological Abstract (BA)

 1.  

BIOSIS

 1.  

Biotechnology Research Abstracts

 1.  

CAB & CABI Abstracts

 1.  

Ceramic Abstracts

 1.  

Chemical Abstract

 1.  

Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts (CEABA)

 1.  

Civil Engineering Abstracts (CEA)

 1.  

Computer and Information System Abstracts

 1.  

Crop Science Database

 1.  

Current Index to Statistics

 1.  

Derwent Innovation Index

 1.  

Design and Applied Arts Index (DAAI)

 1.  

Documents in information Science (DoIS)

 1.  

Earthquake Engineering Abstracts (EEA)

 1.  

Ecology Abstracts

 1.  

Econlit

 1.  

Education Resources Information Center (ERIC)

 1.  

Educational Research Abstracts (ERA)

 1.  

Educational Technology Abstracts

 1.  

EMBASE

 1.  

Engineered Materials Abstracts

 1.  

Engineering Village

 1.  

Environment Index

 1.  

Environmental Engineering Abstracts

 1.  

Environmental Science Database

 1.  

Environmental Sciences & Pollution Management (ESPM)

 1.  

E-Prints in Library & Information Science (E-LIS)

 1.  

Family Index

 1.  

Food Science and Technology Abstracts (FSTA)

 1.  

GeoRef

 1.  

Health and Safety Sciences Abstracts

 1.  

Index Islamicus

 1.  

Index to Christian Art

 1.  

INSPEC

 1.  

International CONstruction Database (ICONDA)

 1.  

International Index to Music Periodicals (IIMP)

 1.  

International Nuclear Information System (INIS Database)

 1.  

International Pharmecutical Abstracts (IPA)

 1.  

Lexis-Nexis

 1.  

Library Literature and Information Science

 1.  

Linguistics & Language Behavior Abstracts (LLBA)

 1.  

LISA

 1.  

LISTA

 1.  

MathSci.net

 1.  

Mechanical & Transportation Engineering Abstracts

 1.  

Mechanical Engineering Abstracts

 1.  

MEDLINE

 1.  

Merck Index

 1.  

Metal Abstracts, Metals Abstracts Index and Alloys index (METADEX)

 1.  

Meteorological and Geoastrophysical Abstracts

 1.  

 Modern Language Association (MLA) International Bibliography

 1.  

Music Index

 1.  

Oceanic Abstracts

 1.  

Philosopher's Index

 1.  

Physical Education Index

 1.  

Plants database

 1.  

Population Index

 1.  

Psychlit

 1.  

PsycINFO

 1.  

PubMed

 1.  

Reaxys

 1.  

Social Services Abstracts

 1.  

Sociological Abstracts

 1.  

Solid State and Superconductivity Abstracts

 1.  

Toxicology Abstracts

 1.  

Toxline

 1.  

Water Resources Abstracts

 1.  

World Wide Political Science Abstracts

 1.  

Zentralblatt math (Z math)

 

 

 

 

 

توجه:

     برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه شناسایی و استفاده از نمایه‌های تخصصی بین‌المللی، به کتاب زیر مراجعه فرمائید:

نوروزی چاکلی، عبدالرضا؛ لاله صمدی. (1393). "نمایه‌های تخصصی الکترونیکی". تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (ُسمت).

 

     همچنین، برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نمایه‌های استنادی بین‌المللی، به بخش سوم کتاب زیر مراجعه فرمائید:

نوروزی چاکلی، عبدالرضا. (1390). "آشنایی با علم‌سنجی (مبانی، مفاهیم، روابط و ریشه‌ها)". تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)؛ دانشگاه شاهد، مرکز چاپ و انتشارات.

کلید واژه ها: دانشگاه کاشان معاونت پژوهشی و فناوری University of Kashan Office of Vice-Chancellor for Research and Technology فهرست نمایه های بین المللی نشریات معتبر داخلی و خارجی List of International Journals List of Authentic Internal and International Journals نشریات Journals