گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی

      یکی از رسالت‌های مهم دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور تولید علم است. به موازات سرمایه‌گذاری برای تولید علم باید در نگه‌داری این دست آوردها نیز تلاش جدی انجام شود. امنیت تولیدات علمی و حفظ و نگه‌داری این تولیدات، به مراتب از زمینه‌ساری برای تولید آن مهم‌تر می‌باشد. بدین وسیله می‌توان از ورود خدشه به اعتبار دانشگاه و تولید کنندگان واقعی علم جلوگیری نمود. اگر چه مصادیق تخلفات پژوهشی در دانشگاه‌ها و موسسات علمی کشور اندک می‌باشد، با این حال وجود یک دستورالعمل واحد که رند بررسی این تخلفات را یکسان سازی نماید ضروری به نظر می‌رشد. بدین منظور در دانشگاه کاشان گروهی با عنوان "گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی" شکل گرفته است.

کلید واژه ها: دانشگاه کاشان معاونت پژوهشی و فناوری University of Kashan Office of Vice-Chancellor for Research and Technology تخلفات پژوهشی گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی Plagiarism Research Violations The Expert Group Investigating Research Violations