مطالب مرتبط با کلید واژه

Research Violations


گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی

      یکی از رسالت‌های مهم دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور تولید علم است. به موازات سرمایه‌گذاری برای تولید علم باید در نگه‌داری این دست آوردها نیز تلاش جدی انجام شود. امنیت تولیدات علمی و حفظ و نگه‌داری این تولیدات، به ...