مطالب مرتبط با کلید واژه

Advanced Spectroscopy Laboratory


آزمایشگاه طیف‎سنجی پیشرفته

  این آزمایشگاه شامل دستگاه های طیف سنجی گوناگون شامل طیف سنجی عبوری، بازتابی، رامان و فلورسانس القایی می باشد که آماده خدمت رسانی برای تمام دانشجویان می باشد. این دستگاه ها همگی ساخت داخل بوده و با استفاده از تکنیک ...