آزمایشگاه طیف‎سنجی پیشرفته

آزمایشگاه طیف‎سنجی پیشرفته

 

این آزمایشگاه شامل دستگاه های طیف سنجی گوناگون شامل طیف سنجی عبوری، بازتابی، رامان و فلورسانس القایی می باشد که آماده خدمت رسانی برای تمام دانشجویان می باشد. این دستگاه ها همگی ساخت داخل بوده و با استفاده از تکنیک طیف سنجی آرایه ای کار می کنند و خروجی داده در کسری از ثانیه فرآهم می آید. آشکارسازهای آرایه ای زمان آنالیز را کاهش می دهند، پیچیدگی های دستگاهی را کم می کنند، همه طول موج ها را به طور همزمان در مدت زمان میلی ثانیه یا کمتر شناسایی می کنند و گستره خطی بزرگ و پایداری دینامیکی خوبی دارند.

این آزمایشگاه در ساختمان ارشدی طبقه اول قرار دارد و متعلق به آزمایشگاه مرکزی می باشد.

کلید واژه ها: دانشگاه کاشان معاونت پژوهشی و فناوری آزمایشگاه مرکزی آزمایشگاه ها آزمایشگاه طیف‎سنجی پیشرفته University of Kashan Office of Vice-Chancellor for Research and Technology Central Laboratory Laboratories Advanced Spectroscopy Laboratory