آزمایشگاه کاتالیست و مواد پیشرفته (BET)

آزمایشگاه کاتالیست و مواد پیشرفته (BET)

آزمایشگاه کاتالیست و مواد پیشرفته (CAMRL) دانشگاه کاشان یکی از تخصصی‌ترین و پیشرفته ترین آزمایشگاه‌های کاتالیستی در سطح دانشگاههای کشور است که در زمینه ساخت و ارزیابی کاتالیست‌ها و مطالعه بر روی انواع فرآیندهای پالایشگاهی، پتروشیمی و شیمیایی فعالیت می‌کند. در این آزمایشگاه چهار ستاپ کامل کاتالیستی شامل دستگاه های کروماتوگرافی گازی (GC)، دستگاه های کنترل کننده جریان گاز (MFC)، کوره های الکتریکی، کنترل کننده های دما، پمپ های تزریق سرنگ و کلیه تجهیزات مورد نیاز جهت انجام واکنش های شیمیایی وجود دارد. انواع فرآینده های شیمیایی و پالایشگاهی شامل فرآیندهای تبدیل آب-گاز، واکنش های اکسیداسیون، متاناسیون، انواع فرآیندهای رفرمینگ، احتراق متان و ... در این آزمایشگاه و در گروه های کاری مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین این آزمایشگاه دارای تجهیزات بسیار متنوعی برای سنتز کاتالیست ها با روش های مختلف است که به نوبه خود در سطح دانشگاه های کشور منحصر به فرد می باشد. این آزمایشگاه آماده ارائه خدمات مربوط به انجام تست‌های BET و آنالیزهای جذب و دفع نیتروژن با نازل‌ترین قیمت برای عموم دانشگاهیان، پژوهشگران و صنعت کاران محترم است.

کلید واژه ها: دانشگاه کاشان معاونت پژوهشی و فناوری آزمایشگاه مرکزی آزمایشگاه ها آزمایشگاه کاتالیست و مواد پیشرفته (BET) University of Kashan Office of Vice-Chancellor for Research and Technology Central Laboratory Laboratories Advanced Materials and Catalyst Laboratory