آزمایشگاه آنالیز عنصری

 

 CHNS آزمایش

 CHNS دستگاه آنالیز عنصری

مشخصات دستگاه:

vario EL III :مدل دستگاه

Elementar :شرکت سازنده

کشور سازنده:آلمان

 مکان آنالیز: دانشگاه کاشان، آزمایشگاه مرکزی، طبقه دوم،اتاق 30، آزمایشگاه آنالیز عنصری

شماره تماس:

03155913398

09133618726

 

:قابلیت‌های دستگاه

- آنالیز 80 نمونه بهصورت خودکار

- توانایی اندازهگیری نمونههای مایع توسط سیستم تزریق

 - آنالیز نمونه در مدهای مختلف S، N، CN، CNS، CHN و CHNS با تغییر در نوع و مقدار مواد موجود در ستون و اجزای دستگاه

 

 

آنالیز عنصری(Elemental analysis)  فرایندی است که در طی آن یک نمونه شیمیایی به عنصرهای تشکیل دهنده یا اجزای ایزوتوپی تبدیل می‌گردد.

با استفاده ار این آنالیز می‌توان عناصر کربن (C)، نیتروژن (N)، هیدروژن (H) و گوگرد (S) را شناسایی و مقدار آن‌ها را در نمونه تعیین نمود. آنالیز عنصری، روشی برگشت ناپذیر بوده و نمونه پس از آنالیز تخریب می‌گردد.

 

اساس کار:

برای آنالیز نمونه از گازهای خالص هلیم بهعنوان گاز حامل و گاز اکسیژن بهعنوان اکسیدانت استفاده میگردد. این دستگاه دارای دو ستون احتراق و احیا می باشد. نمونه در ابتدا وارد ستون احتراق شده ( 1150 درجه سانتیگراد) و در دمای بالا و توسط گاز اکسیژن سوخته و تبدیل به گاز میشود. پس از آن بهوسیله گاز حامل هلیم وارد ستون احیا شده ( 850 درجه سانتی­گراد) و اکسیژن موجود جذب میگردد. در نهایت عناصر بهصورت ترکیبات گازی N2، H2O، SO2 و CO2 توسط ستونهای جاذب گرفته شده و توسط دتکتور TCD در فواصل زمانی مختلف شناسایی میگردند. پاسخ نهایی بر اساس درصد عناصر موجود میباشد.

 

کاربردهای آنالیز CHNS

- شناسایی و تعیین عناصر کربن، نیتروژن، هیدروژن و گوگرد در:

  • ترکیبات مختلف آلی و دارویی- 
  • مواد نفتی- 
  • محصولات غذایی- 
    • کشاورزی و کودهای شیمیایی

 

لازم به ذکر است آنالیز عنصری مربوط به نمونههای دارای عنصر فلوئور انجام نمیپذیرد.

کلید واژه ها: دانشگاه کاشان معاونت پژوهشی و فناوری University of Kashan آزمایشگاه مرکزی Office of Vice-Chancellor for Research and Technology Central Laboratory آزمایشگاه ها Laboratories آزمایشگاه آنالیز عنصری Elemental Analysis Laboratory