آزمایشگاه فرایندهای فوق بحرانی

آزمایشگاه فرایندهای فوق بحرانی

 

در آزمایشگاه فرایندهای فوق بحرانی، انواع عملیات ها و فرایندها در حضور سیالات فوق بحرانی انجام می گردد.

 

Θ در استخراج فوق بحرانی اسانس، محتوای اسانس هر نوع گیاهی در مدت زمان کوتاه و با کیفیت بالا استخراج می گردد.

Θ در فرایندهای تولید گاز از مواد با ساختار کربنی (گیاهان، پسماندهای جامد و مایع و ...)، در محیط سیال فوق بحرانی، گاز متان، گاز سنتز و گازهای غنی از هیدروژن تولید می گردد.

Θ در فرایند تولید مایع از مواد جامد با ساختار کربنی (گیاهان، پسماندهای جامد گیاهی، جانوری، پلیمری و...) در محیط سیالات فوق بحرانی، انواع الکل ها، اترها، بیودیزل و دیگر مواد با ارزش افزوده تولید می گردد.

Θ در فرایند تولید همزمان گاز، مایع و جامد، محتوای کربنی در حضور سیال فوق بحرانی علاوه بر محصولات ذکر شده در بالا، بیوچار نیز قابل دستیابی است.

فرایندها در حضور انواع حلال مثل کربن دی­اکسید، استون، نرمال هگزان و هر حلال دیگری که دمای بحرانی آن کمتر از 400 درجه سانتی­ گراد و فشار بحرانی­ اش کمتر از 200 بار باشدانجام می گیرند. دستگاه  به صورت ناپیوسته کار می ­کند و  ظرفیت بارگذاری آن در هر پیمانه بین 1 تا 10 گرم خوراک است. همچنین امکان انجام آنالیزهای تکمیلی (GC-MS, HNMR, FTIR, UV-VIS, CHNSO) پس از انجام فرایند فراهم است.

کلید واژه ها: دانشگاه کاشان معاونت پژوهشی و فناوری آزمایشگاه مرکزی آزمایشگاه ها آزمایشگاه فرایندهای فوق بحرانی University of Kashan Office of Vice-Chancellor for Research and Technology Central Laboratory Laboratories Laboratory of Supercritical Processes