آزمایشگاه عملیات حرارتی پیشرفته

آزمایشگاه عملیات حرارتی پیشرفته

 

 

این آزمایشگاه شامل دو کوره برای انجام عملیات‎های حرارتی بر روی انواع مواد می‎باشد. کوره‎ تحت اتمسفر دمای 1700 درجه سانتیگراد و کوره تحت خلا 250 درجه سانتیگراد از جمله تجهیزات این آزمایشگاه هستند. به زودی کوره خلا 1200 درجه سانتیگراد با قابلیت عبور شار گازهای خنثی به این مجموعه اضافه خواهد شد.

کلید واژه ها: دانشگاه کاشان معاونت پژوهشی و فناوری آزمایشگاه مرکزی آزمایشگاه ها آزمایشگاه عملیات حرارتی پیشرفته University of Kashan Office of Vice-Chancellor for Research and Technology Central Laboratory Laboratories Advanced Heat Treatment Laboratory