مرکز محاسبات و پردازش‌های فوق سریع

مرکز محاسبات و پردازش‌های فوق سریع دانشگاه کاشان دانشگاه دارای 96 گره محاسباتی و 192 گیگابایت RAM می‌باشد که می‌تواند نیاز محققان و پژوهشگران در زمینه‌های محاسبات فوق سریع را در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگو باشد. این مرکز محاسباتی قادر است مسائل و تحلیل‌های علمی-تحقیقاتی که نیاز به محاسبات طولانی و پیچده دارد را در مدت زمان کوتاهتری تحلیل نماید.

از جمله نرم افزارهای این مرکز می توان به برنامه های Ansys، Matlab، Abaqus، Fluent، Comsol، Gromacs، GAP

کلید واژه ها: دانشگاه کاشان معاونت پژوهشی و فناوری University of Kashan آزمایشگاه مرکزی Office of Vice-Chancellor for Research and Technology Central Laboratory آزمایشگاه ها Laboratories مرکز محاسبات و پردازش‌های فوق سریع Ultrafast Processing and Computing Center