مطالب مرتبط با کلید واژه

آزمایشگاه آنالیز عنصری


آزمایشگاه آنالیز عنصری

   CHNS آزمایش  CHNS دستگاه آنالیز عنصری مشخصات دستگاه: vario EL III :مدل دستگاه Elementar :شرکت سازنده کشور سازنده:آلمان  مکان آنالیز: دانشگاه کاشان، آزمایشگاه مرکزی، طبقه دوم،اتاق 30، آزمایشگاه آنالیز عنصری شماره تماس: 03155913398 09133618726   :قابلیت‌های دستگاه - آنالیز 80 نمونه به‌صورت خودکار - توانایی اندازه‌گیری نمونه‌های مایع توسط سیستم تزریق  - آنالیز نمونه‌ در مدهای مختلف ...