اطلاعیه ها - آرشیو

هشتمین فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی درحوزه علوم شناختی

هشتمین فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی درحوزه علوم شناختی

ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی به منظور افزایش هم افزایی پایان نامه ها و رساله های دانشجویی در راستای تحقق اهداف مصوب درحوزه علوم شناختی ، هشتمین فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی در خرداد ماه امسال را با تمرکز بر مسایل شناختی فراگیر جامعه اختصاص داده است.

ادامه مطلب