آیین نامه‌ها و فرم‌ها- دانشجویان

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شیوه نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال ۱۴۰۰دانشجویان
شیوه‌نامه شرکت دانشجویان در گردهمایی‌های داخل کشوردانشجویان
شیوه نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال ۱۳۹۹دانشجویان
شیوه‌نامه شرکت دانشجویان در گردهمایی‌های خارج از کشوردانشجویان
آیین‌نامه حمایت مالی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری دانشگاه کاشاندانشجویان
آیین نامه صندوق توسعه ملی در ارتباط با پژوهانه دانشجویان دکتریدانشجویان
دستورالعمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکتری تخصصیدانشجویان
ضوابط حمایت از فرصت مطالعاتی خارج از کشور دانشجویان دکتریدانشجویان
دستورالعمل حمایت از دوره های پسا دکتریدانشجویان
آیین‌نامه دوره پسا دکتری دانشگاه کاشاندانشجویان
شیوه‌نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور و شرکت در کنفرانس های علمی (دانشجویان دکتری)دانشجویان
شیوه‌نامه اجرایی طرح‌ های پسا دکتری مشترک دانشگاه کاشان با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوراندانشجویان