ستاد ویژه توسعه فناوری‌ نانو

ستاد ویژه توسعه فناوری‌ نانو

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به پایان‌نامه های دانشجویی مقاطع تحصیلات تکمیلی به صورت گام به گام حمایت تشویقی پرداخت می‌کند. در این طرح براساس شاخص‌های برنامه و متناسب با دستاوردهای هر پایان‌نامه، میزان تشویقی افزایش خواهد یافت.

اطلاعات مفید و لازم در لینک های زیر موجود است: