پژوهشگاه استاندارد

پژوهشگاه استاندارد

پژوهشگاه استاندارد به عنوان بازوی علمی و تحقیقاتی سازمان ملی استاندارد ایران اهداف عالیه تدوین استانداردهای ملی در زمینه کالا و خدمات و نیز انجام پژوهش های کاربردی با رویکرد ارتقاء کیفیت کالاها و بهره‌وری صنایع را در پیش رو دارد. به منظور تحقق این اهداف، پژوهشگاه استاندارد از عناوین پیشنهادی در راستای تدوین استانداردهای ملی استقبال نموده و طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی خصوصاً درسطح تحصیلات تکمیلی در زمینه‌های مورد نظر این پژوهشگاه از حمایت لازم برخوردارخواهند شد. 

 

 حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی