ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی

ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی

حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در راستای اهداف کلان سند جامع توسعه هوافضا باشد یا دارای حداقل یک ایده نوآورانه در حوزه هوایی و هوانوردی باشد.

نحوه ارائه درخواست: توسط استاد راهنما از طریق سامانه IATDH.isti.ir

اطلاعات مفید و لازم در لینک های زیر موجود است: