مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال 

به اطلاع اساتید و دانشجویان در پایه ­های کارشناسی ارشد و دکترا می­رساند، مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال در نظر دارد در خصوص حمایت از پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی با موضوعات مطروحه این مرکز درقالب طرح «گرنت» حمایت مالی نماید.