پژوهشگاه فضایی ایران

پژوهشگاه فضایی ایران

دارای تفاهم نامه همکاری حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی با دانشکده های برق و کامپیوتر و مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران