رئیس اداره خدمات پژوهشی

                                       به نام خدا

  

محمد علائی آرانی

 • تاریخ تولد: 20/2/1362
 • محل تولد:  کاشان
 • شماره شناسنامه: 157
 • شماره ملی: 6199732723
 • وضعیت تأهل:  متأهل

اطلاعات تحصیلی

 • دکتری علم اطلاعات و دانش­شناسی، دانشگاه پیام نور 1397.
 • دانش آموخته کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی.  دانشگاه تهران 1387.
 •  دانش آموخته کارشناسی علوم کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه شاهد 1385.
 • دیپلم ریاضی و فیزیک. دبیرستان شهیدان عبدالهی. آران 1380.

اطلاعات حرفه ای

 • همکاری با نشر کتابدار در سازماندهی منابع کتابخانه مرکزی دانشگاه شاهد 1383-84
 • کارشناس گروه علم سنجی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور از مهر 1386 تا پایان سال
 • عضو هیئت تحریریه مجله علمی- دانشجویی کنکاش در دانشگاه شاهد سال 1384.
 • کارشناس ارشد بخش کارشناسی فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی (قم) از سال 1387- 1389
 • مدیریت وب سایت و همکار دبیر علمی همایش کتابخانه های دیجیتالی: با تاکید بر علوم و فرهنگ اسلامی؛ چارچوب­ها و چالش های طراحی، بومی سازی و پیاده سازی، اصفهان: خرداد 1389.
 • مسئول واحد مرجع و اطلاع­رسانی دانشکده های ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کاشان، از مهر 1389 تا1401.
 • مدیریت پروژه ساماندهی اطلاعات کتابخانه دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل (12000 عنوان مدرک) تابستان 1391
 • مسئول وب سایت و روابط عمومی همایش وقف با تاکید بر آموزش عالی. کاشان: سوم اسفند 1391
 • عضو کمیته علمی و کمیته داوران همایش ملی وقف با تاکید بر آموزش عالی ایران. کاشان: سوم اسفند 1391
 • راهبر سایت دانشکده های علوم انسانی، و ادبیات و زبان­های خارجی دانشگاه کاشان از سال 1390-1399
 • عضو شورای تخصصی کارشناسان دانشگاه کاشان از سال 1398-1399
 • عضو شورای راهبردی راه اندازی کتابخانه مرکزی دانشگاه کاشان، 1399-1400
 • کارشناس پژوهشی، معاونت پژوهشی دانشگاه کاشان1401-1402
 • رئیس گروه حمایت و پشتیبانی پژوهشی، معاونت پژوهشی دانشگاه کاشان، 1402-

 عضویت ها

 • عضو  وابسته انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران از سال 1381
 • عضو پیوسته انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران 1387تاکنون
 • عضو اتحادیه دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی ایران (adka)
 • عضو کمیته آموزش انجمن کتابداری و اطلاع­رسانی ایران
 • داور فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه مدیریت و پردازش اطلاعات، 1398 تاکنون
 • داور فصلنامه تخصصی مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی، 1397 تاکنون
 • داور فصلنامه پژوهشنامه علم سنجی، از سال 1400

 شرکت دوره های آموزشی

 • دوره آموزشی- حسابداری. فنی و حرفه ای 1379
 • (دوره آموزشیکامپیوتر ) سازمان فنی و حرفه ای 1380
 • کارگاه ْآموزشی طراحی وب سایت برای کتابخانه ها. مرکز اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، مدرس دوره دکتر رحمت ا.. . فتاحی 1384
 • کارگاه آموزشی جستجوهای فوق پیشرفته در موتورهای کاوش، مدرس دوره سید مهدی طاهری، 1388
 • کارگاه آموزشی استراتژی جستجو و دستیابی به اطلاعات در اینترنت، مهندس انوشه، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات. زمستان 1389
 • کارگاه آموزشی آشنایی به مفاهیم، ساختار و نحوه ایجاد کتابخانه های دیجیتالی ( پیشرفته)، دکتر علیپور حافظی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات، زمستان 1389
 • کارگاه آموزشی "شگردهای شناسایی و بهره گیری از نشریات الکترونیکی رایگان" دکتر امیررضا اصنافی. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات، خرداد 1391
 • دوره آموزشی مدیریت زمان.18/03/1390. دانشگاه کاشان
 • دوره آموزشی «روشها و مدیریت تحقیق». 14/9/1395. دانشگاه کاشان

علائق پژوهشی و مهارت ها

سنجش علم و فناوری، کتابخانه دیجیتالی، ساماندهی و مدیریت دانش، سواد اطلاعاتی، سواد رسانه ای  و ترویج علم

مصاحبه ها

"مد کتابدارانه، مثبت یا منفی؟"مصاحبه گر فاطمه نامی­نیا. شیرازه: نشریه الکترونیکی علوم کتابداری، آرشیو و اطلاع رسانی، سال اول- شماره ی چهارم، خرداد و تیر 1387. قابل دسترس در: http://www.nlai.ir/Default.aspx?tabid=1188

برگزاری کارگاه آموزشی

 • برگزاری کارگاه آموزشی" سواد اطلاعاتی و سواد پژوهش" برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی آبان 1400
 • برگزاری کارگاه" شیوه های درسترسی به اطلاعات علمی" برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی  دانشکده علوم انسانی، آذر 1399
 • برگزاری کارگاه آموزشی"آشنایی با منابع اطلاعات علمی". برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده­ ادبیات و زبان­های خارجی در آبان ماه 1398.
 • برگزاری کارگاه آموزشی" آشنایی با منابع اطلاعات علمی و شیوه های بازیابی اطلاعات در وب". دو دوره برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده­ ادبیات و زبان­های خارجی در آبان ماه 1396.
 • برگزاری کارگاه آموزشی" کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی: شیوه های بازیابی منابع علمی". دو دوره برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده­های ادبیات و زبان­های خارجی در آبان ماه 1395.
 • برگزاری کارگاه آموزشی" مصادیق تخلفات پژوهشی". دو دوره به مناسبت هفته پژوهش دانشکده­های ادبیات و زبان­های خارجی و علوم انسانی در آذر ماه 1402.

فعالیت های آموزشی

 • مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی، گروه مدیریت، دانشگاه کاشان، 1401
 • سواد رسانه­ای، گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان، از سال 1397
 • تدوین متون و گزارش‌های علمی و تربیت رسانه ای گروه علوم تربیتی، دانشگاه کاشان، از سال 1397
 • رایانه و فضای مجازی، گروه قرآن و حدیث، دانشگاه کاشان، از سال 1395 تا کنون
 • تکنولوژی آموزشی، آشنایی با کتابخانه و مهارت های سواد اطلاعاتی، سیستم­های اطلاعاتی در تربیت بدنی. دانشگاه کاشان. از نیمسال اول 1393 تاکنون.
 • کاربرد کامپیوتر در علوم انسانی، دانشگاه کاشان، دانشکده علوم انسانی، از نیمسال دوم 91-92 تا کنون
 • ارتباطات انسانی، رشته روابط عمومی، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز دکتر عظیمی،  89-90 نیمسال دوم. و اصول روابط عمومی. رشته روابط عمومی. نیمسال اول90-91
 • آشنایی با کتابخانه و شیوه­های بهره گیری از آن، دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل،  نیمسال دوم 89-90. و  نیمسال اول 90 -91. و نیمسال اول 91-92
 • مبانی کامپیوتر برای کتابداران، دانشگاه پیام نور مرکز نطنز، نیمسال دوم 89-90. و  نیمسال اول 90 -91. و نیمسال اول 91-92
 • واژه پردازی، دانشگاه پیام نور مرکز نطنز، نیمسال دوم 89-90 و نیمسال اول90-91
 • فراهم آوری و توسعه مجموعه. دانشگاه پیام نور مرکز نطنز، سال تحصیلی 90-91 نیمسال اول.
 • آشنایی با مطبوعات و رسانه، آشنایی با اطلاعات و ارتباطات، اصول کار مرجع، اداره کتابخانه، در نیمسال دوم 90-91. پیام نور مرکز نطنز
 • در نیمسال اول 91-92، تدریس دروس مرجع شناسی عمومی، مبانی علوم رایانه، مقدمه­ای بر کتابداری و اطلاع رسانی، مقدمه ای بر روابط عمومی، آیین نگارش علمی،  آشنایی با کتابخانه(علوم تربیتی) و آشنایی با فناوری های اطلاعات و ارتباطات در پیام نور مرکز نطنز.

فعالیت های پژوهشی

رساله دکتری

 • ارزیابی و رتبه‌بندی ابزار و نرم افزارهای سنجش و مصورسازی علم و ارائه الگوی جامع با تاکید بر نیازهای جامعه پژوهشی ایران. استاد راهنما: دکتر افشین موسوی چلک؛ استاد مشاور: دکتر فرامرز سهیلی، دکتر مریم سلامی (دفاع با درجه عالی و نمره 30/19، 22/08/1397)

پایان نامه

 • مطالعه رابطه میان پروانه های ثبت اختراع و تولیدات علمی مخترعان ایرانی. استاد راهنما: دکتر نادر نقشینه؛ استاد مشاور: دکتر فاطمه فهیمنیا. (دفاع با درجه عالی و نمره 50/19، 24/10/1387)

مقالات تالیفی

 • علمی- پژوهشی:
 1. Teaching how to cite scientific articles: a study of citation deviation in citing "multi-authored papers" by top authors from Iranian Universities of Medical Sciences in 2017, Gastroenterology and Hepatology from Bed to Bench, , 2 June 2020 , Page 258-263 (ISI)
 2. The Prevalence of Software Deployment in Persian Scientometric Studies: A Meta-analysis Approach. Journal of Scientometric Research, 2019 (ISI)
 3. نیازی, محسن, فرهادیان, علی, هاشمی علی آبادی, فاطمه سادات, علائی آرانی, محمد, & کارکنان نصرآبادی, محمد. (1402). طراحی نظام عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات و عملکرد کتابخانه‌های دانشگاهی با رویکرد فراترکیب. فصلنامه بازیابی دانش و نظام‌های معنایی.
 4. فراتحلیل گرایش مجلات داخلی به انتشار نتایج پژوهش های علم سنجی( 1398). پژوهشنامه علم سنجی. بهار و تابستان 1398.
 5. فرا تحلیل پژوهشهای حوزه علم سنجی بر اساس شیوع استفاده از پایگاه­های اطلاعات علمی، (موردمطالعه: پژوهشهای داخلی). (1397) پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. پاییز 1397
 6. "مقایسه نشریات الکترونیکی پیوسته کودک و نوجوان در ایران، لبنان و کانادا"، فصلنامه مطالعات کودک، زمستان 1395
 7. Structural and Functional Analysis of Lexical Bundles in Medical Research Articles: A Corpus-Based Study .International Journal of Information Science and Management .Vol. 13, No. 1, 2015, 51-69
 8. "تحلیل محتوای مقالات علوم پزشکی بر اساس مطالعه پیکره زبانی". مدیریت اطلاعات سلامت.  دوره 12، شماره 5، 1394 (شماره پیاپی 45)
 9. "بررسی تطبیقی گرایش­های رشته کتابداری و اطلاع رسانی  در کشورهای انگلستان، کانادا و آمریکا با ایران: با تاکید بر تاثیر آنها بر میزان تولید علم در عرصه بین المللی". فصلنامه علمی و پژوهشی دانش شناسی(علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات). بهار 1391، سال پنجم. شماره (16): 83-96
 10. "شاخص­های خروجی علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران: مطالعة موردی رابطه میان پروانه­های ثبت اختراع‏ و تولیدات علمی مخترعان ایرانی"، فصلنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. دارای رتبه علمی پژوهشی. تابستان 1391، 27(4): 1031-1052
 11. شیوههای اندازهگیری بهرهوری در کتابخانهها و مراکز اطلاعرسانی، فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات. دارای رتبه علمی پژوهشی، 1388; 24 (3) :137-156
 12. "تحلیلی بر وضعیت پروانه‌های ثبت اختراع ایرانی در ادارات چهار‌گانه ثبت اختراع". فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات اطلاع­رسانی و کتابخانه­های عمومی. 1388، 15(4): 167-175

 • مقاله های همایشی:
 1. علائی آرانی، محمد و شیرزاد، مجید، 1401، شاخص‌های سنجش نوآوری در حوزه علوم انسانی واجتماعی، نخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی، کاشان
 2. "نقش کتابخانه­ها در تامین نیازهای اطلاعاتی کابران نابینا و کم­بینا". نخستین همایش ملی جامعه بینا، شهروند نابینا. مهر 1394. دانشگاه کاشان.
 3. "مدیریت دانش یا دانش مدیریت". اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت. دانشگاه آزاد واحد نور: 27و28 اردیبهشت ماه 1391.
 4. "بررسی روزآمدی اطلاعات بازیابی شده از گوگل نسبت به خدمات پایگاه اطلاع رسانی کتابخانه های ایران و ساینس دایرکت در کتابخانه­ی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان" ( ششمین همایش هفته پژوهش دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان 1391)
 5. "ضرورت دسترسی به اطلاعات از طریق پایگاه های اطلاعاتی پیوسته از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز و آموزش بهره گیری از آن". مجموعه مقالات پنجمین همایش هفته پژوهش دانشگاه پیام نور استان اصفهان- آذرماه 1390
 6. "ارزش های افزوده در کتابخانه های دیجیتالی". همایش کتابخانه­های دیجیتالی با تاکید بر علوم و فرهنگ اسلامی: چارچوب ها و چالش های طراحی، بومی سازی و پیاده سازی. اصفهان: خرداد 1389 (پذیرش چکیده)
 7. "لزوم بازنگری در ساختار سنتی موزه ها، علم اطلاع رسانی در خدمت موزه ها". اولین همایش ملی آرشیو برای همه اردیبهشت 1388 با عنوان  چاپ شده در مجموعه مقالات همایش.
 8. "جایگاه و اهمیت کتابداران متخصص در جستجو و  بازیابی اطلاعات در عصر اطلاعات". ششمین همایش سالانه دانشگاه الزهرا در اردیبهشت 1384
 9. "بررسی مصادیق پدافند غیرعامل در شاهنامه فردوسی" اولین همایش ملی پدافند غیرعامل و علوم انسانی". اردیبهشت 1393. دانشگاه کاشان.
 10. " ارزیابی برنامه ریزی استراتژیک به مثابه مولفه پدافند غیرعامل در مراکز اطلاع رسانی دانشگاهی". اولین همایش ملی پدافند غیرعامل و علوم انسانی". اردیبهشت 1393. دانشگاه کاشان.
 11. "مطالعه آثار شناختی و فیزویولوژیک بازیهای رایانه ای از دیدگاه پدافند غیرعامل". اولین همایش ملی پدافند غیرعامل و علوم انسانی". اردیبهشت 1393. دانشگاه کاشان.
 12. "جایگاه علم سایبرنتیک در حفظ امنیت ملی". اولین همایش ملی پدافند غیرعامل و علوم انسانی". اردیبهشت 1393. دانشگاه کاشان.
 13. Amir Reza Asnafi, Maryam Pakdaman Naeini, Hadi Sharifmoghaddam and Mohammad Alaee (Iran): Visibility and co-links analysis of the Iranian scientific associations’ websites in the field of Technical and Engineering Sciences (COLLNET, 2014, Germany)
 14. "تحلیلی بر وضعیت استنادی،و نقش موسسات و شرکتها در تقاضاهای ثبت اختراع، با مشارکت مخترعان ایرانی". ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی. شهریور 1393.

 • سایر مجله های علمی:
 1. "دغدغه امروز دغدغه دیروز" و مقاله مروری بر کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران" ، فصلنامه علمی- دانشجویی کنکاش.  شماره 1 و2.  تابستان و پاییز1383
 2. " چگونه وب سایتی با قابلیت استفاده بهتر( کاربر مدار) طراحی کنیم؟" ماهنامه ارتباط علمی، 30 مهر  1385
 3. "مقدمه­ای بر سنجش پروانه ثبت اختراع(Patentometry)". مجله علمی گروه کتابداری دانشگاه تهران. قابل دسترس در : http://psyedu.ut.ac.ir/document/articale/patentometrics.pdf  
 4. "مروری برمحتوای آکادمیک وب پنهان". ماهنامه ارتباط علمی. دوره28،شماره2 (آبان ماه /1392) ،پیاپی92
 5. تاثیر درمانی کتاب با محتوای فرهنگی و آموزش در مشکلات روانشناختی کودکان مبتلا به سرطان( ۱۳۹۶) محل انتشار: فصلنامه مدیریت فراگیر نویسندگان: محبوبه حسن شاهی - محمد علائی آرانی

کتاب

سلامی، مریم؛ مجید شیرزاد؛ نیر ترقی خواه و محمد علائی آرانی. روش تحقیق مقدماتی در علم اطلاعات و دانش شناسی.  تهران: چاپار؛ اساطیر، 1398

طرح های پژوهشی

 • طرح پژوهشی"شناسایی و تعریف عناصر دخیل در نظام سنجش علم و فناوری با رویکرد ملی با نگاهی به تجربه ایران"، گزارش مرحله دوم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، گروه علم­سنجی   .دیماه 1386 . کارشناس طرح (مجری دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی)
 • طرح پژوهشیِ شناسایی و تعریف عناصر دخیل در نظام سنجش علم و فناوری با رویکرد ملی با نگاهی به تجربه ایران"، گزارش مرحله سوم. مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، گروه علم سنجی اسفندماه 1386،  کارشناس طرح (مجری دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی)  
 • طرح پژوهشی "مقایسه نشریات الکترونیکی پیوسته کودک و نوجوان در ایران، لبنان و کانادا" خاتمه یافته دانشگاه پیام نور تیرماه 1391، همکار طرح.(مجری محبوبه حسن شاهی)
 • طرح پژوهشی "بررسی پیکره واژگان آکادمیک در مقالات علمی پژوهشی حوزه مطالعات اجتماعی". در حال اجرا، دانشگاه کاشان، همکار طرح (مجری طرح دکتر محسن نیازی)
 • طرح پژوهشی "مطالعه تطبیقی عملکرد کتابخانه­های دانشکده­ای دانشگاه کاشان با تأکید بر میزان استفاده کاربران". خاتمه یافته بهمن 1395. دانشگاه کاشان، همکار طرح (مجری طرح دکتر محسن نیازی)

فعالیت های فرهنگی

 • عضو فعال بسیج ناحیه مقاومت امیرالمومنین(ع) به مدت 10 سال تا سال 1390
 • ادامه فعالیت بسیج در حوزه امام رضا (ع) کاشان
 • فعالیت­های ترویجی علم در قالب انجمن نجوم و برنامه­های نجوم در شهر
 • عضو انجمن طلاب و دانشجویان شهرستان آران و بیدگل
 • شرکت فعال در هئیت­های مذهبی شهرستان و مناسبت­های مذهبی

اطلاعات تماس

 • پست الکترونیکی alaee62@gmail.com -  alaee62@hotmail.com
 • تلفن همراه   09132602495؛
 • وبلاگ( کتابدار پابرهنه)       http://alaee.blogfa.com
 • بانک اطلاعات علوم انسانی دانشگاه کاشان http://kashanu.blogfa.com