آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۱۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
جدول محاسبه مقرری ارزی اعضای هیأت علمی برای فرصت مطالعاتیاساتید
دستورالعمل اعطای امتیاز به فعالیت های پژوهشی جهت استفاده در پژوهانه ۱۳۹۹اساتید
شیوه نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال ۱۳۹۹دانشجویان
آیین‌نامه پژوهانه (Grant) اعضای هیأت علمی دانشگاه‌هااساتید
شیوه‌نامه شرکت دانشجویان در گردهمایی‌های خارج از کشوردانشجویان
آیین نامه تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی (پژوهانه) به اعضای هیأت علمی دانشگاهاساتید
شیوه‌نامه شرکت دانشجویان در گردهمایی‌های داخل کشوردانشجویان
آیین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه هااساتید
آیین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها (اصلاحیه ۱)اساتید
آیین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها (اصلاحیه ۲)اساتید
شیوه‌نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی(خارج از کشور)اساتید
آئین نامه طرحهای تحقیقاتی مورد قرارداد با خارج از دانشگاهاساتید
دستورالعمل اعطای امتیاز به فعالیت های پژوهشی جهت استفاده در پژوهانه ۱۴۰۱فرم‌های اساتید
شیوه نامه تشویق نویسندگان مقالات منتشر شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلیاساتید
فهرست نشریات معتبر علمی - پژوهشی حوزه‌ های علمیه ۱۴۰۰فهرست نشریات معتبر حوزه های علمیه
فهرست نشریات معتبر علمی - ترویجی حوزه‌ های علمیه ۱۴۰۰فهرست نشریات معتبر حوزه های علمیه
Scopus ۲۰۱۹فایل های Scopus
JCR ۲۰۱۹فایل های JCR
ابلاغ شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمیآیین نامه های نشریات
آیین نامه نشریات علمی مصوب اردیبهشت ۱۳۹۸آیین نامه های نشریات